Lampenflora and the entrance biofilm in two show caves: comparison of microbial community, environmental, and biofilm parameters

Nataša Nikolić, Nikola Zarubica, Bojan Gavrilović, Dragana Predojević, Ivana Trbojević, Gordana Subakov Simić and Slađana Popović

ABSTRACT: